Η βιβλιοθήκη του Αβερωφείου

DSC02016

Σε ένα έργο εξέχουσας ιστορικής, πολιτισμικής αλλά και ερευνητικής σημασίας προχωρά η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας. Η βιβλιοθήκη του Αβερωφείου Γυμνασίου Αλεξανδρείας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορικής διαδρομής της Ελληνικής Παροικίας της Αλεξάνδρειας και με γνώμονα αυτό η Κοινοτική Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του μεγαλόπνοου εγχειρήματος. Για την πραγμάτωση του έργου δημουργήθηκε μία ομάδα με επικεφαλή τον Δρ. Κυριάκο Σαββόπουλο. Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της ομάδας στελεχώνεται από τους: Νατάσα Σέφχε, Αλέξη Τσαμαδό, Δημήτρη Κάβουρα, Μαίρη Σκαμβούγερα, Χριστιάνα Τρεχαντζάκη, Βάσσω Λάγαρη και Θανάση Κουτουπά.

Το πρόγραμμα διακρίνεται στα παρακάτω στάδια:

  1. Διαχωρισμός, απομάκρυνση και αποθήκευση όλων των εγγράφων (περιοδικά, έγγραφα κτλ) τα οποία δεν ανήκουν στην βιβλιοθήκη.
  2. Αριθμομέτρηση των τόμων, επανατοποθέτηση στις κατηγορίες όπου ανήκουν με προσωρινό inventory number.
  3. Εκκένωση της βιβλιοθήκης, και προσωρινή μεταφορά των τόμων σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο, με ταυτόχρονη αναταξινόμηση σύμφωνα με την αρχική τους θέση.
  4. Καθαρισμός του χώρου και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού για την διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών στον χώρο της βιβλιοθήκης.
  5. Καθαρισμός, βάσει επιστημονικής μεθοδολογίας, των τόμων και διαχωρισμός αυτών που χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα προς έκθεση και χρήζουν επείγουσας συντήρησης
  6. Επανατοποθέτηση των τόμων στην αρχική τους θέση και τοποθέτηση νέου inventory number.
  7. Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των τίτλων που συμπεριλαμβάνονται στην βιβλιοθήκη.

DSC02013DSC02012

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχει επιτευχθεί ο πλήρης καθαρισμός της βιβλιοθήκης και των τόμων, οι οποίοι θα φέρουν ανανεωμένο inventory number και θα έχουν καταγραφεί σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία θα έχει καταχωρηθεί σε υπολογιστή της βιβλιοθήκης, και θα είναι διαθέσιμη για τους μελλοντικούς χρήστες. Ταυτόχρονα θα έχει ετοιμαστεί ειδική λίστα με τόμους οι οποίοι χρήζουν άμεσης συντήρησης, λόγω παλαιότητας και σημαντικότητας και μία λίστα-πρόταση τόμων οι οποίοι θα μπορούσαν  να ψηφιοποιηθούν και να είναι διαθέσιμοι μέσω διαδικτύου ή βάσης δεδομένων στον χώρο της βιβλιοθήκης.

DSC02009

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη και η επαναλειτουργία της βιβλιοθήκης του Αβερωφείου Γυμνασίου, η προστασία των τόμων που φιλοξενούνται (πολλοί από τους οποίους είναι ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας), η δημιουργία και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετιζόμενα με τα νεαρά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας, σε συνεργασία με τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Αλεξανδρείας, αλλά και να καταστήσει τη βιβλιοθήκη πόλο έλξης έρευνας και μελέτης.