«Σχέδια εργασιών στη μελέτη περιβάλλοντος και στη γλώσσα»

P1040153Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία εξαιρετική έκθεση που διοργάνωσαν οι μαθητές των συνδιδασκομένων τάξεων της Γ΄ και Δ΄ τάξης του Δημοτικού, με την επιμέλεια και τη φροντίδα της εκπαιδευτικού κ. Σαράτση Ευαγγελίας. Το θέμα της έκθεσης «Σχέδια εργασιών στη μελέτη περιβάλλοντος και στη γλώσσα» αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την πολύπλευρη παροχή γνώσεων που παρέχεται στους μαθητές των κοινοτικών εκπαιδευτηρίων, πέρα από το πρόγραμμα σπουδών που οφείλει να ακολουθεί το σχολείο.

P1040162Οι μαθητές στην έκθεση τους ασχολήθηκαν με θεματικές ενότητες, όπως δημοσιογραφία, Αλεξάνδρεια, σημαντικές προσωπικότητες διαχρονικά, εφευρέσεις, υγιεινή-διατροφή, οικοσύστημα, κανονισμός οδικής κυκλοφορίας και ανακύκλωση. Μέσα από τις θεματικές αυτές ενότητες οι μαθητές μπόρεσαν να αναπτύξουν τις προσωπικές τους απόψεις, σκέψεις και εμπειρίες και να προσφέρουν στους επισκέπτες της έκθεσης μία ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από όλα τα θέματα, με τα οποία ασχολήθηκαν.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η τρόπος με τον οποίο παρουσίασαν την ενότητα «Αλεξάνδρεια», όπου οι μαθητές δεν προσπάθησαν απλά να περιγράψουν τα σημαντικά σημεία της πόλης, αλλά επιχείρησαν να δημιουργήσουν έναν «τουριστικό οδηγό» της πόλης. Ενώ και στην ενότητα «σημαντικές προσωπικότητες διαχρονικά», ανάμεσα στον Μέγα Αλέξανδρο και το Φίλιππο Β΄, βρέθηκαν δύο ακόμα προσωπικότητες, αυτές του Δαρβίνου και του Αιγύπτιου καρδιοχειρουργού Magdi Habib Yacoub, δείχνοντας τον πολυδιάστατο τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν το θέμα.

Αξίζει μεγάλος έπαινος στους μαθητές και την δασκάλα τους για την εξαιρετική δουλειά, δείγμα του υψιλού επιπέδου των κοινοτικών εκπαιδευτηρίων της Αλεξάνδρειας.

P1040154P1040156

P1040158

P1040157