Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

Σε ένα έργο εξέχουσας ιστορικής, αλλά και πολιτισμικής σημασίας προχώρησε η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας. Το αρχείο της Κοινότητας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορικής διαδρομής της Ελληνικής Παροικίας της Αλεξάνδρειας και με γνώμονα αυτό η Κοινοτική Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του μεγαλόπνοου εγχειρήματος. Για την υλοποίηση του έργου δημιουργήθηκε μία ομάδα με υπεύθυνο τον Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού-Παράρτημα Αλεξάνδρειας κ. Μανώλη Μαραγκούλη. Την ομάδα στελεχώνουν η Βασιλική Λάγαρη και ο Αθανάσιος Κουτουπάς.

Το έργο διακρίνεται σε τέσσερα στάδια στην παρούσα φάση, κατά την οποία η ομάδα θα προχωρήσει στην καταγραφή του αρχείου, στην οργάνωση του σε θεματικές ενότητες, στην καταλογοποίηση και στη δημιουργία βάσης δεδομένων. Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης προγραμματίζεται να ξεκινήσει και η ψηφιοποίηση του συνόλου του αρχείου με σκοπό τη διάσωση ιδιαίτερα σημαντικών εγγράφων που περιλαμβάνει το αρχείο και το πέρασμα του χρόνου ήδη έχει φθείρει, αλλά και την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτό.

Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες προχωρά παράλληλα και η αναδιαμόρφωση του χώρου, στον οποίο βρίσκεται ήδη το αρχείο, ο οποίος πέρα από τα ράφια, στα οποία θα τοποθετηθούν οι φάκελοι με τα έγγραφα, θα αποκτήσει έναν υπολογιστή και ένα γραφείο που θα διαμορφώνουν το κατάλληλο περιβάλλον για να εργαστεί οποιοσδήποτε επιθυμεί να αξιοποιήσει ερευνητικά το περιεχόμενο του αρχείου. Και αυτός είναι και ο στόχος του προγράμματος. Πέρα από τη διάσωση και οργάνωση του αρχείου, η Κοινοτική Επιτροπή θεωρεί πολύ σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα σε ερευνητές και φοιτητές, που επιθυμούν να ασχοληθούν με την ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, να έχουν στη διάθεσή τους ένα πλήρως οργανωμένο αρχείο και έναν χώρο κατάλληλο για μελέτη.

Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

Το πόσο σημαντικό είναι το έργο φαίνεται και από το υλικό που υπάρχει στο χώρο του αρχείου, το οποίο περιέχει αρχεία ιδρυμάτων, σχολείων, συλλόγων, αλλά και άλλων κοινοτήτων. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια από αυτά: Σωματείο «Αισχύλος-Αρίων», ΜΑΝΝΑ, Μπενάκειο Ορφανοτροφείο, Κανισκέρειο, Αντωνιάδειο Γηροκομείο, Αβερώφειος Σχολή, Τοσιτσαία-Ζερβουδάκειος-Πρατσίκειος Σχολή, Επαγγελματική Σχολή Αμφιέσεως, Σαλβάγειος Εμπορική Σχολή κ.α.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ. Ιωάννης Σιόκας και ο επικεφαλής του έργου κ. Μανώλης Μαραγκούλης είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι με την ολοκλήρωσή του το έργο της ορθής οργάνωσης του ιστορικού αρχείου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας, θα αποτελέσει πόλο έλξης έρευνας. Αυτό θα συντελέσει να φωτιστούν και άλλες άγνωστες πτυχές, μέχρι σήμερα, της ιστορίας της Ελληνικής Κοινότητας.

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται τον Νοέμβριο του 2012 και η πρώτη φάση του, που περιλαμβάνει την καταγραφή, την οργάνωση των θεματικών ενοτήτων, την καταλογοποίηση και τη δημιουργία βάσης δεδομένων υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2013.