Ο νέος εκπρόσωπος της Ε.Κ.Α. στην Ελλάδα

Ανέλαβε και επίσημα, τα καθήκοντα, εκπροσώπου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας στην Ελλάδα, ο γνωστός Αλεξανδρινός Επιχειρηματίας – Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Παλαιού Φαλήρου -πολιτευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων – Εδμόνδος Κασιμάτης.

Ο κος Εδμόνδος Κασιμάτης, εκπρόσωπος της Ε.Κ.Α. στην Ελλάδα

Ο κος Εδμόνδος Κασιμάτης, εκπρόσωπος της Ε.Κ.Α. στην Ελλάδα

Είναι γνωστή η φιλανθρωπική και κοινωνική δραστηριότητα, που αναπτύσσει ο Εδμόνδος Κασιμάτης για τους Αλεξανδρινούς και μη, εδώ και αρκετά χρόνια στον εμπορικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό κόσμο της Ελλάδος.
Η απόφαση της Κοινοτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας (βλέπε αντίγραφο επιστολής) καταλήγει ως εξής:
Είμαστε βέβαιοι πως με την εμπειρία και τη συμβολή σας θα βοηθήστε το έργο της Κοινότητας, προς όφελος της Παροικίας και του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού.

Η πιστοποίηση τοποθέτησης του κου Εδμόνδου Κασιμάτη ώς εκπρόσωπος της Ε.Κ.Α. στην Ελλάδα

Η πιστοποίηση τοποθέτησης του κου Εδμόνδου Κασιμάτη ώς εκπρόσωπος της Ε.Κ.Α. στην Ελλάδα