Προτεραιότητα για την Ε.Κ.Α. η λειτουργία των κοινοτικών σχολείων

Χριστουγεννιάτικη εορταγορά Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
December 31, 2012
Κωνσταντίνος Καβάφης
January 5, 2013
Εμφάνιση όλων

Προτεραιότητα για την Ε.Κ.Α. η λειτουργία των κοινοτικών σχολείων

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι στιγμές που διέρχεται η πατρίδα μας δημιουργούν ασφαλώς νέα δημοσιονομικά δεδομένα. Γίνεται αντιληπτό ότι η παρούσα οικονομική πραγματικότητα αναπόφευκτα επηρεάζει κάθε πτυχή εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, οδηγώντας την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας (Ε.Κ.Α.), τον φορέα των σχολείων, να αναλάβει εκ νέου τα ηνία της λειτουργίας των κοινοτικών διδακτηρίων σε κάποιους κρίσιμους τομείς προγραμματισμού, στελέχωσης και επιλογής προσωπικού σε θέσεις ευθύνης, με μόνο γνώμονα τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ιδιαίτερα σήμερα όπου λόγω των πολλών εκπαιδευτικών κενών αλλά και των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται από την δυσχερή οικονομική συγκυρία, η Ε.Κ.Α. οδηγείται αναπόφευκτα στην πολύ μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή της για τη διατήρηση και λειτουργία των σχολείων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.
Η Ε.Κ.Α. διά της Εφορίας των Σχολείων, αρκετούς μήνες πριν την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους, αφού έλαβε υπόψη της τόσο τις αποχωρήσεις εκπαιδευτικών λόγω λήξης της απόσπασής τους, όσο και τη μέχρι τότε μη δημοσιευμένη προκήρυξη αποσπάσεων από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, προέβη στην εκπόνηση ενός ρεαλιστικού σχεδιασμού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών που θα προέκυπταν.
Προς επίρρωση των προηγουμένων, για το τρέχον σχολικό έτος 2012-2013 και προκειμένου η Ε.Κ.Α. να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων της (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο) έχει προβεί σε συμφωνία παραχώρησης εκπαιδευτικών με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας καθώς και στη σύναψη συμβάσεων έργου, για να καλύψει τα διδακτικά κενά, με έναν φιλόλογο, μία μαθηματικό, μία χημικό, μία βιολόγο, έναν πληροφορικής και μία δασκάλα, πέραν της νηπιαγωγού και των καθηγητών μουσικής, αραβικής και αγγλικής γλώσσας, τους οποίους έχει από καιρό προσλάβει.

Οι μαθητές των σχολείων της πόλης μας

Οι μαθητές των σχολείων της πόλης μας

Με αυτές τις στοχευμένες κινήσεις κατέστη δυνατή η κάλυψη όλων των κενών μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, κάτι που συνέβαλε στη πλήρη και άμεση εφαρμογή των διδακτικών προγραμμάτων. Για να αντιληφθεί κάποιος τη σημασία του συγκεκριμένου εγχειρήματος, ας αναλογιστεί ότι μέχρι και τη στιγμή που αυτές οι γραμμές τυπώνονται, κανένας εκπαιδευτικός δεν έχει τοποθετηθεί από το Υπουργείο στα σχολεία μας.  Αν δεν είχε κινηθεί το Προεδρείο της Ε.Κ.Α. προληπτικά, αποφασιστικά και γρήγορα τα σχολεία απλά θα υπολειτουργούσαν.
Το μέλλον της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και των σχολείων μας, είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το επίπεδο προσαρμοστικότητας που θα επιδείξουν από κοινού οι εμπλεκόμενοι φορείς, Υπουργείο και Ε.Κ.Α., στη νέα ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Το κλειδί για το αύριο εντοπίζεται όχι στις συνηθισμένες γραφειοκρατικές προσεγγίσεις αλλά στον ορθολογικό και έγκαιρο προγραμματισμό και στις νέες τολμηρές προτάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις πραγματικές ανάγκες, την οικονομική συγκυρία και πάνω απ’ όλα την προσφορά μόρφωσης και παιδείας στους μαθητές της παροικίας μας.