Το Τμήμα Ηλεκτρονικής, Εργαστήριο Εφαρμογών των Θετικών Επιστημών στην Αρχαιολογία του Τ.Ε.Ι Λαμίας σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας προχώρησαν στο πολύ σημαντικό έργο της καταγραφής, μελέτης και συντήρησης των μαρμάρινων ταφικών μνημείων του κοιμητηρίου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. Πολύ σημαντικό θεωρείται και το κομμάτις της ψηφιοποίησης της παρουσίασης των εν λόγω ταφικών μνημείων.
Το έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) ξεκίνησε το 2008 και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 2010, όπου και παρουσιάστηκαν στο κοινό τα αποτελέσματα του.

[rev_slider cemeteries-maintenance]