• Τοσιτσαίο-Πρατσίκειο Δημοτικό Σχολείο

    Tositsaio
    Το “Τοσιτσαίο–Πρατσίκειο” Δημοτικό Σχολείο της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου είναι αμιγές ελληνικό δημοτικό σχολείο και νομοθετικά λειτουργεί στο πλαίσιο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού. Λειτουργεί ως 6/θέσιο δημοτικό […]
  • Αβερώφειο Γυμνάσιο-Λύκειο

    Averofeio
    Το πρώτο κοινό σχολείο, που ονομαζόταν “Σχολείον των Γραικών”, λειτούργησε πριν η ελληνική παροικία οργανωθεί σε κοινότητα. Μετά την οργάνωση της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας το 1843, […]