Δικαιούχοι της Πρόνοιας που προσφέρει η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας είναι όσοι καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Είναι Έλληνας πάροικος.

2. Είναι μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας.

3. Μπορεί να αποδείξει ότι είναι άπορος.

Ο υποψήφιος συμπληρώνει μία αίτηση στα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, η οποία στη συνέχεια ελέγχεται από την Κοινοτική Επιτροπή.

Μέσα στα πλαίσια της Προνοίας, αν οι δικαιούχοι δεν λαμβάνουν κανενός είδους σύνταξη τότε τους παρέχεται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ σε περίπτωση που λαμβάνουν σύνταξη από το Ελληνικό κράτος, τότε πληρώνουν το ήμισυ της τιμής των φαρμάκων.

Υπεύθυνη: κυρία Μαίρη Βρυωνίδη