Η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ανεγέρθη παράλληλα με τη δημιουργία των Κοιμητηρίων στην περιοχή Σάτμπυ προκειμένου να εξυπηρετήσει της λατρευτικές ανάγκες των πιστών, οι οποίες συνδέονται με τα κοιμητήρια.