Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης, βρίσκεται ως παρεκκλήσι στο χώρο του Μπενακείου Μεγάρου, όπου σήμερα στεγάζεται το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια. Στο παρεκκλήσι της Αγίας Αικατερίνης εκκλησιάζονταν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ελληνικών Σχολείων της Αλεξάνδρειας και συνεχίζουν να εκκλησιάζονται σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες της Τοσιτσαίας Δημοτικής Σχολής και του Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου, που εδράζουν εντός του Ελληνικού Τετραγώνου.

(Πηγές: Σουλογιάννης, Ε.Θ., Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 1843-1993, Αθήνα, 1994.

Χατζηφώτης, Ι.Μ., Αλεξάνδρεια: Οι δύο αιώνες του νεώτερου Ελληνισμού, 19ος – 20ος αιών, Αθήνα, 1999.)