Ο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου λειτουργεί ως παρεκκλήσιο του Κανισκερείου Ιδρύματος που βρίσκεται στο Σάτμπυ και αρχικά κάλυπτε τις ανάγκες του ομώνυμου Ορφανοτροφείου και Ασύλου Αρρένων του “Αισχύλου Αρίωνος”, σωματείου, το οποίο με τη συρρίκνωση του Αλεξανδρινού Ελληνισμού συγχώνευσε τις δραστηριότητες του με αυτές της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. Στη συνέχεια ο Άγιος Γεώργιος εξυπηρέτησε τις ανάγκες των τροφίμων του Οίκου Ευγηρίας, ο οποίος ενδιάμεσα είχε στεγαστεί εκεί.

Ιδρυμένο το 1925 το Κανισκέρειο διέθετε αυτόν το ωραίο ναό, όπου στα αριστερά μπροστά από το τέμπλο έχουν ενταφιασθεί τα οστά του ίδιου του κτήτορα Γεωργίου Κανισκέρη.

Το ναό στολίζουν επάργυρες εικόνες, όπως αυτή του Αγίου Γεωργίου εφίππου, του Αγίου Γεωργίου ορθίου, του Τιμίου Προδρόμου και του Αγίου Δημητρίου, τις οποίες έχουν αφιερώσει Καστελλοριζιακές οικογένειες της Αλεξάνδρειας. Ο Ιησούς Χριστός και η Παναγία του τέμπλου είναι αφιερώματα του Ευάγγελου και της Αλεξάνδρας Τρύφων. Τα τρία προσκυνητάρια που υπάρχουν με τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο και τη Ζωοδόχο Πηγή είναι αφιερώματα των αδελφών Ελένης, Ευθαλίας και Παύλου Χανδρινού. Όλες οι εικόνες είναι έργα του γνωστού Αλεξανδρινού καλλιτέχνη Σάββα Μόσχου.

(Πηγές: Σουλογιάννης, Ε.Θ., Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 1843-1993, Αθήνα, 1994.

Χατζηφώτης, Ι.Μ., Αλεξάνδρεια: Οι δύο αιώνες του νεώτερου Ελληνισμού, 19ος – 20ος αιών, Αθήνα, 1999.)