Η βιβλιογραφία που παρουσιάζεται εδώ έχει ως στόχο να προσφέρει σε όποιον ενδιαφέρεται σχετικά με την ιστορία των Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια και την Αίγυπτο έναν κατά το δυνατό πληρέστερο κατάλογο των βιβλίων (ποικίλου περιεχομένου) και των άρθρων που έχουν γραφτεί επάνω στο θέμα. Για αυτό το λόγο και ο παρών κατάλογος θα ανανεώνεται διαρκώς με οτιδήποτε νέο εκδίδεται πάνω στο θέμα.

ΒΙΒΛΙΑ-ΑΡΘΡΑ

Γιαλουράκης, Μ. Η Αίγυπτος των Ελλήνων, Αθήνα: Μητρόπολις, 1967

Η εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων στην Αίγυπτο, Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1997

Κάργα, Μ., Η Αλεξάνδρεια σε ακολουθεί, Αθήνα: Τόπος, 2016

Κηπιάδης, Γ., Έλληνες εν Αιγύπτω. Η συγχρόνου ελληνισμού εγκατάστασις και καθιδρύματα εθνικά 1766-1892, Αλεξάνδρεια: Χρωμολιθοτυπογραφείον Λαγουδάκη, 1892

Κοιτίδες πολιτισμού, τ. 2, Αλεξάνδρεια, Αθήνα: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ένθετο εφημερίδας), 2011

Κουμούτση, Π., Αλεξανδρινές φωνές, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2017

Κώττης, Σ., Η Αίγυπτος που αγαπήσαμε, Αθήνα: Ταξιδευτής, 2004

Μήλιος, Α., Η νοσηλεύτρια, Αθήνα: Γαβριηλίδης, 2016

Νικηταρίδης, Ν., Οι ελληνικές εκκλησίες στην Αίγυπτο, Αθήνα: Αγγελάκη, 2017

Νικηταρίδης, Ν., Τα Ελληνικά σχολεία στην Αίγυπτο, Αθήνα: Αγγελάκη, 2016

Νικηταρίδης, Ν., Αρχαίοι Έλληνες Αιγυπτιώτες, Αθήνα: Αγγελάκη, 2012

Νικηταρίδης, Ν., Το Ελληνικό Σουέζ, Αθήνα: Αγγελάκη, 2014

Νικηταρίδης, Ν., Ορθόδοξοι Άγιοι της Αιγύπτου, Αθήνα: Αγγελάκη, 2012

Νταλαχάνης, Α., Ακυβέρνητη παροικία, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2015

Παυλίδης, Ν., Τ’ Αλεξανδρινά, Αθήνα: Λεξίτυπον, 2016

Πολίτης, Α., Ο Ελληνισμός και η νεωτέρα Αίγυπτος, τομ. Α’: Ιστορία του Αιγυπτιώτου Ελληνισμού 1798-1927, Αλεξάνδρεια-Αθήνα: Γράμματα, 1928.

Πολίτης, Α., Ο Ελληνισμός και η νεωτέρα Αίγυπτος, τομ. Β’: Συμβολή του Ελληνισμού εις την ανάπτυξη της νεωτέρας Αιγύπτου, Αλεξάνδρεια-Αθήνα: Γράμματα, 1930

Ραδόπουλος, Ρ., Εισαγωγή εις την ιστορίαν της Ε.Κ.Α. 1830-1927, Αλεξάνδρεια: Τυπογραφείο Κασιμάτη & Ιωνά, 1928

Smouha, R. et al., The Smouha Cuty Venture, CreateSpace Publishing, 2014

Σουλογιάννης, Θ.Ε., Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, 1843-1993, Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1994

Σουλογιάννης, Ε.Θ. Η θέση των Ελλήνων στην Αίγυπτο, Αθήνα: Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων, 1999

Σουλογιάννης, Θ.Ε., Αβερώφειο Γυμνάσιο : 100 Χρόνια Ζερβουδακείου Κτηρίου, Αθήνα: ΣΑΑΣΑ, 2009

Φωτίου, Ε., Ο Λύχνος της Ανατολής, Αθήνα: Λιβάνης, 2015

Χατζηφώτης, Ι.Μ. Αλεξάνδρεια, Οι δύο αιώνες του νεότερου Ελληνισμού, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1999

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης “ΑΝΕΜΗ”