Ανδρέας Βαφειάδης

Πρόεδρος Ε.Κ.Α.

Ο Ανδρέας Βαφειάδης είναι ο 23ος Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας.