Το Ελληνικό Τετράγωνο

Το 2002 τον Στ.Ταμβάκη διαδέχθηκε ο αλεξανδρινός επιχειρηματίας Χαράλαμπος Κατσιμπρής. Συνέχισε την προσπάθεια για την αξιοποίηση του ελληνικού τετραγώνου και της κοινοτικής περιουσίας, εκσυγχρόνισε κτίρια και παρεχόμενες υπηρεσίες. Προώθησε την συνεργασία με το ΣΑΕ, τη Γεν.Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και την ελληνική πολιτεία γενικότερα.

Τον Χ.Κατσιμπρή διαδέχθηκε στην προεδρία της ΕΚΑ το 2009 ένας ακόμη αλεξανδρινός επιτυχημένος επιχειρηματίας ο Ιωάννης Σιόκας, ο οποίος πέτυχε την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών από την ΕΚΑ προς τους εναπομείναντες παροίκους, αλλά και την επικερδή διαχείριση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της Κοινότητας. Αρκετά από τα έργα που είχαν ξεκινήσει ολοκληρώθηκαν επί προεδρίας του, όπως: η ανακαίνιση του ορφανοτροφείου «Μάννα» και η μεταφορά των τροφίμων του «Κανισκέρειου Γηροκομείου», αλλά και η συνεχής ύπαρξη ξενώνων για τη φιλοξενία Ελλήνων εκπαιδευτικών. Η ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων και η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης ήταν και για τον κ. Σιόκα, όπως και για τους προκατόχους του το μείζον και κεντρικό θέμα της πολιτικής του. Παράλληλα, συνέχισε τις προσπάθειες των προκατόχων του για την εποικοδομητική συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία και την περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων με την αιγυπτιακή κυβέρνηση με στόχο την όλο και πιο καλή και διευρυμένη συνεργασία των δύο πλευρών.

Το 2015 τον Ι. Σιόκα διαδέχθηκε στην προεδρία της ΕΚΑ ο επίσης Αλεξανδρινός επιτυχημένος επιχειρηματίας κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος. Ο κ. Παπαδόπουλος, μαζί με τους συνεργάτες του, εργάστηκαν για τη διατήρηση των ιστορικών κτηρίων της Ε.Κ.Α., τη συντήτηση τους, αλλά και την αναβάθμιση τους όπου αυτό υπήρξε εφικτό. Έγιναν μεταρρυθμίσεις στη διοικητική λειτουργία της Κοινότητας, βελτιώνοντας έτσι την παραγωγικότητα των διαφόρων τομέων, ενώ επετεύχθει η διατήρησει της οικονομικής σταθερότητας της Ε.Κ.Α., παρά το δύσκολο οικονομικά περιβάλλον, χωρίς όμως να υπάρξουν “εκπτώσεις” στο έργο της Κοινότητας. Επιπρόσθετα ενισχύθηκε η προβολή της Κοινότητας, μέσα από τη βλετίωση των ληδη υπαρχόντων έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων. Ενώ ενισχύθηκε και η παρεχόμενη βοήθεια προς τα μέλη της Κοινότητας που χρήζουν βοήθειας.

Το 2017 τον Ι. Παπαδόπουλο διαδέχθηκε στην προεδρεία της Ε.Κ.Α. ένα ακόμα επιτυχημένο μέλος του επιχειρηματικού κόσμου της Αλεξάνδρειας, ο κ. Εδμόνδος Κασιμάτης, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας. Προτεραιότητα του νέου προέδρου είναι τα θέματα των συντάξεων, της πρόνοιας των ασθενεστέρων οικονομικά, της φροντίδας περισσοτέρων ατόμων στο Γηροκομείο της Κοινότητας και της αναβάθμισής του, αλλά και η στήριξη των νέων της παροικίας επαγγελματικά προκειμένου να παραμείνουν στην πόλη. Όπως ο ίδιος δηλώνει “κύρια χαρακτηριστικά της προεδρείας του θα είναι η ανιδιοτελής προσφορά, η πλήρης διαφάνεια σε όλους τους τομείς, ο σεβασμός σε κάθε καλόπιστη και εποικοδομητική κριτική, που θα συνοδεύεται από στοιχεία θετικής αντιπροσφοράς και τέλος η αύξηση των εσόδων της Κοινότητας και η αποφυγή άσκοπων και απρογραμμάτιστων εξόδων”.