Ιωάννης Σιόκας
 • Α' Αντιπρόεδρος -  Αναπληρωτής Οικονομικός Επόπτης -  Έφορος Κοινωνικής Πρόνοιας -  Έφορος Συσσιτίου -  Έφορος Εκκλησιαστικών Υποθέσεων & Κοιμητηρίων - Συμμετέχει επίσης στις ακόλουθες Εφορείες: Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων - Αστικών, Εντευκτηρίου, Τετραγώνου & Συντήρησης
  Ιωάννης Σιόκας
 • Β' Αντιπρόεδρος -  Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας -  Συμμετέχει επίσης στις ακόλουθες Εφορείες: Κοινωνικής Πρόνοιας Πολιτισμού & Αθλητισμού
  Μαρία Παυλίδου
 • Γενικός Γραμματέας -  Έφορος Σχολείων -  Συμμετέχει επίσης στις ακόλουθες Εφορείες: Αστικών, Εντευκτηρίου, Τετραγώνου & Συντήρησης - Συσσιτίου  
  Μιχαήλ Καρυδιάς
 • Οικονομικός Επόπτης -  Έφορος Αστικών, Εντευκτηρίου, Τετραγώνου & Συντήρησης -  Συμμετέχει επίσης στις ακόλουθες Εφορείες: Σχολείων Οίκου Ευγηρίας "ΜΑΝΝΑ"
  Πάρις Μακρής
 • Έφορος Τύπου & Δημοσιών Σχέσεων -  Έφορος Πολιτισμού & Αθλητισμού - Συμμετέχει επίσης στην ακόλουθη Εφορεία: Εκκλησιαστικών Υποθέσεων & Κοιμητηρίων  
  Δημήτριος Κάβουρας
 • Κοινοτικός Επίτροπος -  Συμμετέχει επίσης στην ακόλουθη Εφορεία: Αστικών, Εντευκτηρίου, Τετραγώνου & Συντήρησης
  Ανδρέας Βαφειάδης
 • Κοινοτικός Επίτροπος -  Συμμετέχει στην ακόλουθη Εφορεία: Εκκλησιαστικών Υποθέσεων & Κοιμητηρίων
  Νικόλαος Κόπελος