Στη συγκεκριμένη σελίδα θα βρείτε τη Διοίκηση και τις Εφορείες της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, τα οποία σχεδιάζουν και υλοποιούν την στρατηγική για την εκπλήρωση του σκοπού λειτουργίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Παπαδόπουλος


Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Κόπελος


Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανδρέας Βαφειάδης


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρτεμις Γεροντάκη-Ταμβάκη


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

Πάρις Μακρής


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστιάνα Τρεχαντζάκη


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστιάνα Τρεχαντζάκη


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΟΥ

Ανδρέας Βαφειάδης και Μιχάλης Καρυδιάς


ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

Δημήτριος Κάβουρας και Νικόλαος Κατσιμπρής


ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πάρις Μακρής, Μιχάλης Καρυδιάς και Ανδρέας Βαφειάδης


ΕΦΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ “ΜΑΝΝΑ”

Άρτεμις Γεροντάκη και Νικόλαος Κόπελος


ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Νικόλαος Κόπελος και Νικόλαος Κατσιμπρής


ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Δημήτριος Κάβουρας και Ιωάννης Παπαδόπουλος


ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ

Πάρις Μακρής, Ιωάννης Παπαδόπουλος και Νικόλαος Κατσιμπρής


ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Νικόλαος Κατσιμπρής, Πάρις Μακρής και Ανδρέας Βαφειάδης


ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Ανδρέας Βαφειάδης και Δημήτριος Κάβουρας


ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Νικόλαος Κατσιμπρής, Δημήτριος Κάβουρας και Μιχάλης Καρυδιάς


ΕΦΟΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Μιχάλης Καρυδιάς, Χριστιάνα Τρεχαντζάκη, Νικόλαος Κατσιμπρής και Δημήτριος Κάβουρας


NOΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αντώνης Παπαδημητρίου, Ευάγγελος Καλορίζος και Mohammad Dwidar


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Επαμεινώνδας Σωτηρίου