Ινστιτούτο Μελετών Αρχαίας και Μεσαιωνικής Αλεξάνδρειας

Νοέμβριος 2, 2016

Εκδήλωση σχετικά με τις Ενάλιες έρευνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου

Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου το Λύκειο Ελληνίδων, Γραφείο Αλεξανδρείας διοργάνωσε μία εξιαρετική εκδήλωση – διάλεξη με θέμα «Ιστορία 19 χρόνων των Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών του Ινστιτούτου […]