Ανδρέας Ραπτόπουλος


Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in /nfs/c11/h08/mnt/207080/domains/ekalexandria.org/html/wp-includes/wp-db.php on line 1877

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in /nfs/c11/h08/mnt/207080/domains/ekalexandria.org/html/wp-includes/wp-db.php on line 1877
Φεβρουάριος 21, 2017

Από τον Βύρωνα στη Σίλικον Βάλεϊ: Ανδρέας Ραπτόπουλος, ο Έλληνας που ίδρυσε εταιρεία για παραδόσεις πακέτων από drones

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όροι όπως «drones», «UAV» (unmanned aerial vehicles) και άλλα παρεμφερή συναντώνταν κυρίως στη σφαίρα της στρατιωτικής τεχνολογίας. Ωστόσο, τα πράγματα αλλάζουν, […]