Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Κ.Α.

Ιωάννης Παπαδόπουλος
Αγαπητά Μέλη,
Αγαπητοί Συμπάροικοι,
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Σας καλωσορίζω στη νέα ιστοσελίδα της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. Η προηγούμενη ιστοσελίδα της Ε.Κ.Α. αποτέλεσε ένα δυναμικό ξεκίνημα της προβολής των δραστηριοτήτων των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας. Η νέα ιστοσελίδα μας, ακολουθώντας τις αλλαγές στον τομέα της επικοινωνίας και τις απαιτήσεις των επισκεπτών μας, φιλοδοξεί να αποτελέσει άξιο συνεχιστεί της έως τώρα πολύ καλής παρουσίας μας στο χώρο του διαδικτύου.
Ο επισκέπτης που πλοηγείται στο νέο ιστοχώρο της Ε.Κ.Α. θα μπορεί να βρει πληροφορίες για την ίδρυση, την ιστορία, τις Γενικές Συνελεύσεις και τα Μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. Παράλληλα, μπορεί να πληροφορείται σχετικά με προγράμματα που υλοποιεί η Ε.Κ.Α. είτε αυτοχρηματοδοτούμενα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς. Στον επισκέπτη δίνεται η δυνατότητα να ενημερώνεται ηλεκτρονικά σχετικά τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον Παροικιακό Ελληνισμό της Αλέξάνδρειας, να διαβάζει τη μηνιαία έκδοση της εφημερίδας μας «Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος», αλλά να πληροφορείται και για τις μελλοντικές δραστηριότητες μας μέσα από τις ανακοινώσεις.
Ο στόχος μας είναι η ταχύτατη και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν στον Ελληνισμό της Αλεξάνδρειας. Πιστεύουμε ότι με τη λειτουργία της νέας μας ιστοσελίδας προσφέρουμε άμεση πληροφόρηση στα Μέλη μας και σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Όραμα μας είναι η παρούσα ιστοσελίδα να αποτελέσει σημείο επαφής Ελλήνων Αλεξανδρινών, που ζουν είτε στην Αλεξάνδρεια, είτε οπουδήποτε στον κόσμος, Ελλήνων γενικότερα, Αιγυπτίων Αλεξανδρινών και οποιουδήποτε νοιώθει «αγάπη» για την πόλη του Αλεξάνδρου. Για αυτό και η ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, αραβικά), έτσι ώστε το περιεχόμενο της να είναι προσβάσιμο σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Καθημερινά θα ανανεώνουμε τον τομέα των νέων, αλλά και θα βελτιώνουμε τη λειτουργία της, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κάθε επισκέπτη.
Ελπίζοντας ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας, σας καλώ να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Ε.Κ.Α. και να την προτείνετε και σε φίλους.
Σας καλωσορίζω, λοιπόν, για μια ακόμη φορά στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, με την ελπίδα ότι μέσω αυτής θα έχετε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των δραστηριοτήτων μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Ε.Κ.Α.