Το Ελληνικό Τετράγωνο

Το 2002 τον Στ.Ταμβάκη διαδέχθηκε ο αλεξανδρινός επιχειρηματίας Χαράλαμπος Κατσιμπρής. Συνέχισε την προσπάθεια για την αξιοποίηση του ελληνικού τετραγώνου και της κοινοτικής περιουσίας, εκσυγχρόνισε κτίρια και παρεχόμενες υπηρεσίες. Προώθησε την συνεργασία με το ΣΑΕ, τη Γεν.Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και την ελληνική πολιτεία γενικότερα.

Τον Χ.Κατσιμπρή διαδέχθηκε στην προεδρία της ΕΚΑ το 2009 ένας ακόμη αλεξανδρινός επιτυχημένος επιχειρηματίας ο Ιωάννης Σιόκας, ο οποίος πέτυχε την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών από την ΕΚΑ προς τους εναπομείναντες παροίκους, αλλά και την επικερδή διαχείριση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της Κοινότητας. Αρκετά από τα έργα που είχαν ξεκινήσει ολοκληρώθηκαν επί προεδρίας του, όπως: η ανακαίνιση του ορφανοτροφείου «Μάννα» και η μεταφορά των τροφίμων του «Κανισκέρειου Γηροκομείου», αλλά και η συνεχής ύπαρξη ξενώνων για τη φιλοξενία Ελλήνων εκπαιδευτικών. Η ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων και η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης ήταν και για τον κ. Σιόκα, όπως και για τους προκατόχους του το μείζον και κεντρικό θέμα της πολιτικής του. Παράλληλα, συνέχισε τις προσπάθειες των προκατόχων του για την εποικοδομητική συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία και την περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων με την αιγυπτιακή κυβέρνηση με στόχο την όλο και πιο καλή και διευρυμένη συνεργασία των δύο πλευρών.

Το 2015 τον Ι. Σιόκα διαδέχθηκε στην προεδρία της ΕΚΑ ο επίσης Αλεξανδρινός επιτυχημένος επιχειρηματίας κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος. Ο κ. Παπαδόπουλος, μαζί με τους συνεργάτες του, έχει ως στόχο να συνεχίσει το πολύ σημαντικό έργο του κου Σιόκα και κυρίως να επικεντρωθεί στην διατήρηση των ιστορικών κτηρίων του Ελληνικού Τετραγώνου, αλλά και να ενισχύχει την προβολή της Κοινότητας, μέσα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, που ήδη έχει ξεκινήσει με τον κ. Σιόκα. Στόχος επίσης η ενίσχυση της παρεχόμενης βοήθειας προς τα μέλη της Κοινότητας που χρήζουν βοήθειας.