• Α' Αντιπρόεδρος Έφορος Κοινωνικής Πρόνοιας Συμμετέχει επίσης στην ακόλουθη Εφορεία: Οίκου Ευγηρίας "Μάννα"
  Νικόλαος Κόπελος
 • Β' Αντιπρόεδρος Έφορος Εκκλησιαστικών Υποθέσεων & Κοιμητηρίων Συμμετέχει επίσης στις ακόλουθες Εφορείες: Οικονομικών Υποθέσεων Σχολείων Συντήρησης, Εγκαταστάσεων & Ασφαλείας
  Ανδρέας Βαφειάδης
 • Γενική Γραμματέας Έφορος Οίκου Ευγηρίας "Μάννα"
  Άρτεμις Γεροντάκη
 • Οικονομικός Επόπτης

  Έφορος Σχολείων

  Έφορος Αστικών

  Συμμετέχει επίσης στην ακόλουθη Εφορεία:

  Συντήρησης, Εγκαταστάσεων & Ασφαλείας

  Πάρις Μακρής
 • Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας

  Συμμετέχει επίσης στην ακόλουθη Εφορεία:

  Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ανθρώπινου Δυναμικού

  Χριστιάνα Τρεχαντζάκη
 • Έφορος Τύπου & Δημοσιών Σχέσεων Συμμετέχει επίσης στις ακόλουθες Εφορείες: Εκκλησιαστικών Υποθέσεων & Κοιμητηρίων Πολιτισμού & Αθλητισμού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ανθρώπινου Δυναμικού
  Δημήτριος Κάβουρας
 • Έφορος Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ανθρώπινου Δυναμικού

  Συμμετέχει επίσης στις ακόλουθες Εφορείες:

  Σχολείων

  Πολιτισμού & Αθλητισμού

  Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ανθρώπινου Δυναμικού

  Μιχαήλ Καρυδιάς
 • Έφορος Συντήρησης, Εγκαταστάσεων & Ασφάλειας, και Έφορος Πολιτισμού & Αθλητισμού Συμμετέχει επίσης στις ακόλουθες Εφορείες: Κοινωνικής Πρόνοιας Αστικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ανθρώπινου Δυναμικού
  Νικόλαος Κατσιμπρής